hyviä nettisivuja

www.papunet. net    Näiltä  sivustoilta löytyy tietoa kommunikoinnista, vuorovaikutuksesta, puhetta korvaavista- ja tukevista kommunikaatiokeinoista. Lisäksi sivustoilla voit tehdä kuvia (kuvatyökalu) ja sieltä löytyy myös hyvää ja kehittävää materiaalia kuntoutukseen ja harjoitteluun
 
www.viitotturakkaus.fi    Näiltä sivustoilta löytyy ilmaista opetus- ja kasvatus- ja ohjausmateriaalia.
 
www.aivoliitto.fi>kielellinen erityisvaikeus
 
www.autismiliitto.fi
 
www.pecsusa.com,   papunet.net>tietoa pecs-menetelmästä
 
www.prtkoulutus.fi ,    www.fondo.fi>prt-keskus
 
www.kehitysvammaliitto.fi>voimauttava vuorovaikutus
 
www.talktools.com>pages>what-is-opt        tietoa OPT-menetelmästä
 
youtube >kielinuppu       :      sisältää lauluja, jotka tukevat lasten suomen kielen oppimista
 
suvi.viittomat