Puheterapeutti Tiina Liukku

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta v. 2003 (puheterapeutti FM). Aikaisemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja (valmistumisvuosi 1984). Sairaanhoitajana olen toiminut Helsingin kaupungin Auroran sairaalassa vuoteen 1998 ja vuodesta 1999 HUS lastenlinnassa lasten neurologisella osastolla vuoteen 2001 asti.
 
Puheterapeuttina olen työskennellyt Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa vuodesta 2001-2003, jonka jälkeen Vantaan kaupungin sosiaali-ja terveysvirastossa 8/2003-12/2012. Vantaan kaupungin puheterapeuttina toimenkuvaani kuului mm. kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien laatiminen. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta olen tehnyt aluksi oman toimen ohessa v 2004-2012, jonka jälkeen siirryin kokopäiväiseksi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi v. 2013. V. 2004-2014 olen toiminut Terapeija oy:ssä itsenäisenä ammatinharjoittajana, 2015- olen toiminut itsellisenä yksityisenä ammatinharjoittajana.
 
Työskentelen etupäässä lasten ja nuorten kanssa. Joissain tapauksissa työskentelen myös aikuisten kanssa (esim. autistiset ja kehitysvammaiset asiakkaat).   Erityisosaamistani on  vuorovaikutuksen, kommunikoinnin sekä puheen- ja kielen erityisvaikeudet. Lisäksi minulla on pitkäaikaista kokemusta puhetta korvaavien/tukevien kommunikaatiomenetelmien (kuvat, kuvakansiot, tablettipohjaiset kommunikointiohjelmat) käytöstä.
 
Minulla on osaamista/koulutusta seuraavista kuntoutusmenetelmistä: PECS (picture exchance communication system), PRT (pivotal responce training ), Voimauttava vuorovaikutus, OPT1 (oral placement therapy). Lisäksi minulla on koulutusta kuvien, kuvakansioiden sekä tablettipohjaisten kommunikaatio-ohjelmien käytöstä.
 
Toimialueeni on Vantaa, Espoo ja Helsinki. Teen koti-, päiväkoti sekä koulukäyntejä, ei vastaanottokäyntejä.
 
Terapiakielenä suomi.

Uutiset

Tämä osio on tyhjä