Olen valmistunut puheterapeutiksi (FM ) 2003, jonka jälkeen olen työskennellyt Vantaan kaupungilla v. 2003-2012. Tämän jälkeen olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana v. 2013- . Minulla on Kelan lääkinnällisen yksilökuntoutuksen hankintasopimus, joka jatkuu edelleen 1.1.2023 eteenpäin.  

Katso tarkemmat tiedot kohdasta: tutkinnot, työkokemus sekä koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen.

Terapiakielenä on suomi. Käyttämiäni puhetta tukevia kommunikaatikeinoja ovat tukiviittomat, kuvakommunikaatio, kuvakommunikaatiokansiot ja tietokonepohjaiset kommunikointiohjelmat ( esim. Gotalknow). 

Pääasiallinen asiakasryhmä ovat lapset ja nuoret. Erityisosaamista löytyy autisminkirjosta, kehitysvammaisuudesta, kielellisestä erityisvaikeudesta sekä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiokeinoista. 

Teen päiväkoti-, koulu ja kotikäyntejä. Tarpeen mukaan myös etäterapia onnistuu. Ei vastaanottoa. 

Toimialueeni on Helsinki, Espoo ja Vantaa

Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita asiakaspaikkoja. Voit tiedustella vapaita asiakaspaikkoja puhelimitse p. 0503747621 tai sähköpostitse tiina.liukku@gmail.com. 

 

 


Uutiset

Tämä osio on tyhjä