Tutkinnot, työkokemus ja koulutusten kautta hankittu erityisosaaminen

Tiina Liukku:  Tutkinnot, työkokemus sekä koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen

 

Suoritetut tutkinnot

20.12.1984             Sairaanhoitaja,  Helsingin sairaanhoito-opisto

29.04.2003             Fil. Maisteri, puheterapeutti,  Helsingin yliopisto

 

Olen toiminut sairaanhoitajana  (valmistumisvuosi 1984) Helsingin kaupungilla ja sitten  HUS/lasten ja nuortensairaalassa vuoteen 2001 asti. Sairaanhoitajana olen työskennellyt mm. lasten infektio- ja neurologisellaosastoilla.

 

Työkokemus laillistettuna puheterapeuttina:

-Vantaan kaupunki  v. 2003-2012. Tällöin toimenkuvaani on kuulunut toimia perusterveydenhuollon asiakkaiden parissa, sekä kehitysvammaisten asiakkaiden puheterapian järjestämisessä ja kuntoutussuunnitelmien tekemisessä.

-Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut aluksi sivutoimisena v. 2004-2012 ja päätoimisena ammatinharjoittajana v. 2013-

-Työkokemusta puheterapeuttina kokonaisuudessaan 19 vuotta.

Pro gradu - tutkielman aiheena autismi ja PECS:   ”Kaikki alkoi nakista- pienen puhumattoman autistisen lapsen kommunikaatiotaitojen kuntouttaminen PECS-menetelmän avulla  (2003)

 

KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN:

 

VUOROVAIKUTUS- JA KOMMUNIKAATIOKOULUTUS

-  Kommunikaation ja vuorovaikutuksen ydintaitojen opettaminen   v. 2008    

-Varhaisen kommunikaation toimintatapojen syventäminen v. 2009

-Videoavusteisen vuorovaikutuksen  ohjauksen orientaatiotason koulutus VIG-koulutus/ MLL  v. 2009

-Lastenpsykiatrisia näkökulmia/ last. Psykiatri Janna Rantala  v. 2009

-Lapsen varhaisvaiheiden merkitys tarkkaavuuden ja itsesäätelyn kehityksessä   v. 2010

-Voimavarakeskeinen työskentely asiakkaan ja omaisten kanssa/ puheter., työnohjaaja  Hanna  Hällbacka v. 2012 

-PRT-koulutus /Honkalampisäätiö  v. 2010

-PRT-koulutus/Honkalampisäätiö    v. 2012

-PECS-seminaari/ Keskuspuiston ammattiopisto 2004

-PECS:iä syventäen- teoriaa ja käytännön kokemuksia/Keskuspuiston ammattiopisto 2005

-PRT- menetelmäkoulutus  /Fondo 2014

-Kommunikaation kolmio ja kulmakivet/ 2015

- Neuropsykiatria nyt ; Kehityksellinen neuropyskiatria lapsuudesta aikuisuuteen  Pro neuron  2017

- Neuropsykiatria nyt : sosiaaliset taidot ja kommunikaatio: menetelmiä ja toimivaa tietotaitoa sosiaalisten taitojen ja kommunikaation kuntoutukseen/  ProNeuron  2018

-Aggressio arjessa /Mahdollisuus lapselle ry   2015

-Voimauttava vuorovaikutus ja oppimisen perusta/ Tikoteekki   2017

 

PUHETTA TUKEVAT- JA KORVAAVAT KOMMUNIKAATIOKEINOT

-Toimivat kommunikointikansiot kaikille  Ruskeasuon koulu 2006

- Kuvakommunikaatiokansio-perehdytys puheterapeuteille / Ruskeasuon koulu v. 2010

-Esteetön viestintä/ puheter. Hannele Merikoski  2011

-Tukiviittomat ja niiden käyttö/ Vantaan kaupunki  2004

-Tukiviittomakurssi puheterapeuteille / Vantaan kaupunki 2006

-Ipad- terapiakäytössä  /Terapeija 2013

-Piirrosviestintä koulutus/Avainsäätiö 2017

-GoTalkNow-koulutus/Hus Tietoteekki 2018

- Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin- verkkokoulutus /   Kommunikointikeskus Kipinä  2021      

- Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen /  Kommunikointikeskus Kipinä 2021

-Kommunikointia kaikille-AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä/     Puheterapeuttiliitto 2021

-Laulupiirtämisen perusteet /Laulau oy   2022

-Laulupiirtäminen erityislasten tukena ja ammattilaisen prosessityökaluna/Laulau 2022

 

 

ORA- JA PUHEMOTORIIKKAKOULUTUKSET

-Kuolaaminen/Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys/ 2007

-Lapsen äänteellinen kehitys; merkkipaalut ja arvioiminen /  Katri Saaristo-Helin HY 2008

-Mitä apua Fonologisista prosesseista on kliinisessä työssä?  /Alisa Ikonen HY  2008

-Puheen kehitys oikomishoidon ja suun anatomian näkökulmasta/ Vantaan kaupunki ehml  Marjukka Koskimies, Fon. Sarkku Vilpas 2008

-Kehityksellinen verbaali dyspraksia/ Vantaan kaupunki  Anna-Leena Martikainen FL 2009

-Änkytyksen hoito ja änkytystemppupöydät/ Vantaan sisäinen koulutus 2009

-Änkytyksen hoito ja änkytystemppupöydät/ Vantaan sisäinen koulutus 2010

-Onnistunut ruokailu-eväitä syömiskehityksen tukemiseen/ Vantaan kaupunki pt. Hannele Kettunen 2011

-OPT 1  (Oral placement therapy) / Talk Tools   Terapeija oy     2014

-OPT 2  (Oral placement therapy) / Talk Tools    Terapeija oy    2015

- Suulla suukotellaan ja…. Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus /   Puheterapeuttiliitto  2017

-Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina/Puheterapeuttien kustannus 2019

-Myobrace ja MyOSA koulutus/ Ortomat Herpola  2019

-Puhemotoriikan perusteet/ Äännekoulu 2021

-Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe/ Äännekoulutus 2021

-Havainnoi lisää /Äännekoulu 2021

 

 

MUU AMMATILINEN KOULUTUS: 

-Puheterapian tavoitteena käsitteiden omaksuminen/ Suomen puheterapeuttiliitto 2004

- Leikki puheterapeutin työvälineenä/ Vantaan kaupunki, FT Leena Kalliala, pt. Leena  Lindholm 2008

-  Lapsen kognitiivisen kehityksen hierarkia ja kielellinen kuntoutus/ Vantaan kaupunki Heli Numminen PsT 2009

-Musiikin merkitys puheterapiassa/ Vantaan kaupunki  v. 2010   

-Leikki lapsen kehityksessä/ psyk. Marja-Leena Laakso   2010     

-Lapsi ja tunteet/ psk. Dos. Anu Katriina Pesonen, TtM Marianne Sipilä   v..2011 

-Lapsen kielellisen toimintakyvyn  havaitsemisen sudenkuopat/ fon. Marja Asikainen  v.  2011  

 -Lapsen psyykkisen toimitakyvyn havaitsemisen sudenkuopat/ l.psykiatri Janna Rantala v. 2012 

 -Monikielisen lapsen tutkiminen/  Vantaan Kaupunki  v. 2012                                                                 

-Etäpuheterapiaa /Äännekoulu  2020