Kelan terapia

KELAN KUNTOUTUKSET

Yritykseni tmi Tiina Liukku on toteuttanut Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa vuodesta 2004. Uusin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiapalvelun hankintasopimus on voimassa 31.12.2022 asti ja jatkuu edelleen 1.1.2023 lukien. 

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun hyvään kuntoutuskäytännön mukaiseen kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus. Lisäksi terapia toteutetaan Kelan voimassa olevan standardin mukaisesti www.kela.fi>yhteistyökumppanit>kuntoutuspalvelut>palvelukuvaukset.

Kelan järjestämän puheterapian kustantaa Kela. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea matkakorvauksia Kelalta. Tutustuthan Kelan nettiisivuihin, joista löydät tarkempaa tietoa kuntoutuksesta ja Kelan etuuksista. 

Kuntoutusprosessi: Terapeutti ottaa yhteyttä kuntoutujaan, kuntoutujan edunvalvojaan, tai alaikäisen kuntoutujan huoltajaan viimeistään 2 viikon kuluessa Kelan kuntoutuspäätöksen saapumisesta. Uuden terapiasuhteen alkaessa terapeutti tekee verkostokäynnin kuntoutujan arjen toimintaympäristöön. Ensimmäisllä terapia-/arkikäynneillä tehdään terapisuunnitelma ja/tai terapiasitoumus sekä asetetaan yksilölliset tavoitteet. Apuna käytetään GAS (Goal Attaintment Scaling) menetelmää. (www.kela.fi/yhteistyökumppanit>kuntoutuspalvelut>tuloksellisuus>GAS menetelmä). Terapia toteutuu hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti. Hyvään kuntoutustulokseen päästään, kun kuntoutuja ja hänen ympäristönsä tekevät yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapian yksityskohdista, kuten  terapian toteutumisajankohdista ja -paikoista sovitaan kuntoutujan tai hänen edustajansa kanssa. Terapia voi tapahtua joka kahden kesken kuntoutujan kanssa tai terapeutti voi olla mukana päiväkotiryhmässä/luokassa. Lisäksi terapiaan voi osallistua kuntoutujan lähiympäristöön kuuluvia henkilöitä. kuten vanhemmat sekä koulun ja päiväkodin henkilökuntaa.  Kuntoutusjakson päättyessä tai vähintään vuosittain terapeutti arvioi terapian tuloksellisuutta samoilla menetelmillä ja mittareilla kuin alkuvaiheessa ja kirjaa tulokset kuntoutuspalautteeseen. Terapeutti antaa kirjallisen kuntoutuspalautteen liitteineen kuntoutusjakson päättyessä tai vähintään vuosittain.  

 

Kuntoutuksesta , matkakorvauksista , vammaisetuuksista, etuuskohtaisista palvelunumeroista ja Kelan toimistojen osoitteista saat lisätietoja Kelan sivustoilta seuraavien linkkien kautta:

-Kuntoutuksesta   kela.fi>henkilöasiakkaat>kuntoutus

-Vammaisetuuksista kela.fi/vammaistetuudet

-Matkakorvauksista kela.fi/matkakorvaukset

-Etuuskohtaiset palvelunumerot www.kela.fi>yhteystiedot>palvelunumerot

-Kelan toimistojen osoitteet   www.kela.fi>yhteystiedot>toimistot ja muut palvelupisteet

-Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa www.kela.fi>yhteistyökumppanit> kuntoutuspalvelut>vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa