Potilasasiamies Atlas


POTILAAN TOIMET
Jos sattuu vahinko /
Potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon
Ohjaa potilas potilasasiamiehelle
Voit ohjata potilaan ottamaan yhteyttä potilasasiamieheesi:
 
 
 yhteydenotto -lomakkeen kautta: potilasasiamies.fi/yhteydenotto
 sähköpostitse: autamme@potilasasiamies.fi
 puhelimitse: 044 559 7777
 
Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään yhteydenotto –lomaketta.
Yhteydenotto –lomakkeen kautta lähetetyt viestit ovat salattuja. Lomakkeen kautta
lähetetty viesti ohjataan suoraan oikealle henkilölle asian tehokkaan käsittelyn
varmistamiseksi.
Yhteydenottoa varten potilaan tulee ilmoittaa terapeutin nimi, jolla varmistetaan,
että terapeutilla on käytössään voimassa oleva potilasasiamies -palvelu.
 
Yhteydenoton jälkeen
Potilas saa opastusta tilanteen hoitamiseksi ja tarvittaessa opastuksen oikeiden
lomakkeiden täyttämiseen. Tämän jälkeen potilas tekee itse päätöksen haluaako
hän esim. tehdä ilmoituksen potilasvahingosta ja täyttää tarvittavat lomakkeet
itsenäisesti.
 
Potilasasiamies ei kirjaa ilmoitusta potilaan puolesta. Ilmoitus tulee olla potilaan
kirjaama.